valpreventie

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Wat is valpreventie bij ouderen? [Partnerinfo]

Valpreventie bij ouderen is het aan de hand van richtlijnen, maatregelen en activiteiten voorkomen dat een persoon ongewild en plotseling valt, ongeacht of daar letsel uit voortkomt of niet.

Waarom is valpreventie belangrijk?

Het is duidelijk waarom vallen in het algemeen slecht is voor oudere maar ook jongere mensen. Het doet immers pijn, is geen fijne ervaring en vaak houdt men er zowel lichte als ernstige letsels aan over. Wanneer we echter kijken naar vallen bij ouderen, komen er nog een paar complicaties bij kijken die het voorkomen van vallen, zogenaamde valpreventie, nog belangrijker maken.

Het belang van valpreventie bij ouderen is in de volgende groepen samen te vatten.

  • Ernstige fysieke gevolgen: Een val heeft zeer vaak fysieke gevolgen in de vorm van zowel lichte als ernstige letsels. Met als het meest voorkomende letsel (heup)fracturen en hoofd-hersenletsels, resulterend in een lang herstelproces of zelfs vroegtijdige dood. Kleinere letsels zijn weefselbeschadigingen (open huidwonde) en distorsie.
  • Ernstige mentale gevolgen: Na een val ontstaat er bij senioren vaak valangst of een gevoel van schaamte, waardoor men zich onzeker en extra kwetsbaar voelt.
  • Ernstige sociale gevolgen: Door de valangst of het gevoel van schaamte kan de persoon in kwestie zijn of haar activiteitenpatroon aanpassen. Hierdoor zal deze persoon minder vaak buiten komen, waardoor hij of zij in een sociaal isolement terechtkomt. Zo heeft 3-85% last van valangst, waarvan 38% aangeeft activiteiten te vermijden.
  • Ernstige financiële gevolgen: Volgens de cijfers van het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen, bedroegen de kosten met betrekking tot het behandelen van ruim 15.000 heupfracturen in 2010 € 308 miljoen. Dit aantal zal tegen 2025 naar schatting stijgen tot 19.000 heupfracturen. De kosten per persoon bedragen momenteel ongeveer € 11.500 per persoon.

Een val bij ouderen is bijna nooit “alleen een val”. Daarom is aandacht voor valpreventie zo belangrijk. Het mentale aspect dat valangst creëert, niet meer de deur uit durven en het gevoel van schaamte, zijn allemaal reële factoren. Uiteraard is het fysieke aspect en het lange revalidatieproces zeer ingrijpend en belemmerend voor de persoon die gevallen is, maar ook voor de omgeving die deze dierbare zijn of haar zelfstandigheid ziet afnemen en nu waarschijnlijk (mantel)zorg nodig zal hebben.

De consequenties zijn dermate groot dat we het ons gewoon niet kunnen permitteren om geen aandacht aan valpreventie te geven.

Bron: stannah.be

Scroll naar top