Premies en subsidies

Tegemoetkomingen voor woningaanpassing

Vlaamse premies en tegemoetkomingen

De overheid voorziet verscheidene subsidie- en premieregelingen voor het bouwen, verbouwen of laten aanpassen van je woning. Mogelijk heb je recht op een aantal tegemoetkomingen die de kosten kunnen drukken.  Meer informatie over deze premies vind je op premiezoeker.be.premies aangepast wonen 3

Hieronder lichten we 2 Vlaamse tegemoetkomingen toe.

1. De Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kunt de premie krijgen als je bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om je woning toegankelijker te maken.

Meer informatie over deze aanpassingspremie vind je op wonenvlaanderen.be of via de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700.

2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft een tegemoetkoming voor de aanpassing van je woning indien je jonger bent dan 65 jaar. Ook voor specifieke hulpmiddelen, zowel bij een verbouwing als bij nieuwbouw, kan je een tegemoetkoming krijgen.

Meer informatie over deze tegemoetkoming vind je op vaph.be.

Scroll naar top